Diversity Students

INTERSEKTIONEL UNDERVISNING FOR ET INKLUDERENDE DANMARK

Danmarks Intersektionelle Højskole er en normkritisk uddannelsesinstitution stiftet af anti-racisme og intersektionelle underviser Mica Oh. Den er skabt for at formidle viden og give plads til alle de individer som stikker uden for vores samfundsnormer.

 

Hos os bliver du undervist fra et intersektionelt perspektiv, hvilket betyder at du lærer minoriseret litteratur og historie af personer der lever den/de pågældende intersektioner. 

 

DER ER MANGEL PÅ INTERSEKTIONEL UNDERVISNING I DANMARK

Vi har en drøm om at skabe en institution der kan formidle både kreativ og akademisk viden om vores samfunds undertrykkelsesstrukturer, og hvordan disse påvirker forskellige personer - både til dem som er minoriserede og dem som ikke er. Vi mener, at der er behov for et kollektivt vidensløft om undertrykkelsesstrukturer i Danmark, og ligeså bestyrkende som det kan være for minoriserede at lære deres reelle historie uden et imperialistisk og kolonialt filter - ligeså livsvigtigt er det at aflære vores samfunds indoktrinerede undertrykkelsesstrukturer.

 
dih denmark

UNDERVISNING KOMMER SNART!

Vores samfund reproducerer problematiske ideologier og perspektiver på daglig basis. Vi arbejder derfor på højtryk med at få færdiggjort vores undervisningsplaner, så vi endeligt kan åbne for kursister.

I mellemtiden udbyder vi anti-racistiske og intersektionelle foredrag og undervisning til både private og virksomheder, samt afholder events der belyser emner, vi mener vores samfund har behov for opdateret viden om.

 

Særligt i år 2021 har vi fokus på 300-året for Danmark’s fortsatte kolonisering af Grønland. Følg med på vores Facebook og Instagram om events, og skriv jer op til vores nyhedsbrev - så holder vi jer opdateret.

 

BEGREBSAFKLARING

INTERSEKTIONALITET

Et begreb indenfor feministisk teori, som handler om skæringspunkterne mellem undertrykningsformer. Det blev først italesat af afrikansk-amerikanske Kimberlé Crenshaw i 1989.

Kort sagt handler det om, at man oplever social ulighed på baggrund af flere aspekter af ens identitet og at intersektionerne (skæringspunkterne) mellem disse aspekter forstærker undertrykkelsen. At tænke og arbejde intersektionelt handler derfor om at anerkende disse skæringspunkter og om at forstå sin egen position i forhold til dem.

MINORISEREDE

Et begreb der henviser til marginaliserede grupper der ikke nyder lige adgang til magt, privilegier og status i den sociale, økonomiske og politiske sfære.

Fremfor at bruge ordet minoritet, der fejlagtigt pålægger ansvaret individet, bruger vi minoriseret, da det pålægger samfundets normer ansvaret for hvem, der har magt, privilegier og status.

 
Hands