People

STØTTE, BISTAND OG BESKYTTELSE AF MARGINALISEREDE MENNESKER I DANMARK

Equité er en kommende, nystiftet forening, hvis formål er at tilbyde viden og økonomisk bistand til mennesker, der nægtes statsborgerskab og opholdstilladelse. Equité yder også hjælp og støtte til marginaliserede mennesker, der udsættes for hadforbrydelser i vores samfund.

 
Hands

Der er behov for både information og økonomisk støtte til marginaliserede mennesker i Danmark. Den generelle befolkning støtter dog ikke den måde, vores lovgivning fortolkes og udføres på uden hensyn til grundlæggende menneskerettigheder. På nuværende tidspunkt er det meget tilfældigt, hvem og hvad folk bliver bevidste om og dermed har mulighed for at kræve retfærdighed for.Équité ønsker at indsamle ressourcer, så både pårørende og den generelle befolkning får et betydeligt løft i viden i forhold til, hvad vores regler og lovgivning rent faktisk siger. Derudover ønsker vi at indsamle økonomiske ressourcer, så det ikke behøver at være tilfældigt, hvorvidt marginaliserede mennesker har et netværk, der kan understøtte eventuelle økonomiske behov.

 

BRUG FOR HJÆLP?

Står du i en situation hvor du har behov for støtte og/eller bistand til en sag om opholdstilladelse og/eller statsborgerskab?

Har du været udsat for en hadforbrydelse og har behov for støtte og vejledning?


Anmod om hjælp til din sag allerede i dag.

 
équité forening

HVORFOR ÉQUITÉ?

Navnet Équité (equity på engelsk) kan groft oversættes til rimelighed. Mennesker i forskellige situationer kræver skræddersyet hjælp til at opnå lighed på lige fod med andre (det engelske equality). Som medlem af Equité bruger du både din demokratiske stemme og økonomiske magt til at løfte vores samfund fra bunden.

 
danmarks intersektionelle højskole

BLIV UNDERVIST FRA ET INTERSEKTIONELT PERSPEKTIV

Vores mission med Danmarks Intersektionelle Højskole er at støtte, vejlede og uddanne alle, hvis position i samfundet ikke stemmer overens med normen.